സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില ഉയർന്നു ; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്കിൽ
gold1

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവില ഉയർന്നു. പവന് 280 രൂപ വർധിച്ച് 38,000 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 35 രൂപയാണ് കൂടിയത്. 4750 രൂപയാണ് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില.

ആഗോളവിപണിയിലും സ്വർണവില ഉയർന്നു. സ്‍പോട്ട് ഗോൾഡിന്റെ വില 0.1 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,761.76 ഡോളറിലെത്തി. അതേസമയം, യു.എസ് ഗോൾഡ് ഫ്യൂച്ചറുകൾ 0.7 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1,776.4 ഡോളറിലെത്തി. മൾട്ടി കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സ്വർണം 0.28 ശതമാനം നഷ്ടത്തോടെയാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

Share this story