പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പള രഹിത അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കൊരുങ്ങി സ്‌പൈസ് ജെറ്റ്
spice jet

പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പള രഹിത അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കൊരുങ്ങി പ്രമുഖ വിമാന കമ്പനിയായ സ്‌പൈസ് ജെറ്റ്. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് ശമ്പള വര്‍ദ്ധനവാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 20 ശതമാനത്തോളമാണ് ശമ്പള വര്‍ദ്ധനവ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ പുതുക്കിയ ശമ്പള നിരക്കുകള്‍ പ്രാബല്യത്തിലാകും. അതേസമയം, സര്‍ക്കാറിന്റെ അടിയന്തര ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്‌കീം പ്രകാരമുള്ള തുകയുടെ ആദ്യ വിഹിതം സ്‌പൈസ് ജെറ്റിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. 125 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യ വിഹിതമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

നിരവധി ഘടകങ്ങള്‍ മുന്‍നിര്‍ത്തി അടുത്തിടെ സ്‌പൈസ് ജെറ്റിലെ പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് ശമ്പള രഹിത അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പൈലറ്റുമാരുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിച്ചതിനാല്‍ കമ്പനിയുടെ നയങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനമാണെന്നും വിമാനത്തിന്റെ എണ്ണത്തിന് അനുപാതികമായി പൈലറ്റുമാരുടെ എണ്ണം ക്രമീകരിക്കാനുമാണ് അവധി നല്‍കിയതെന്നും സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Share this story