സ്വര്‍ണ്ണ വില വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞു
gold
വിപണിയില്‍ ഇന്ന് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ വില 37,960 രൂപയാണ് .

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു. ഇന്നലെ സ്വര്‍ണ വില ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇന്ന് പവന് 160 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായി.ഇന്നലെ 160 രൂപയായിരുന്നു വര്‍ധിച്ചത്. വിപണിയില്‍ ഇന്ന് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ വില 37,960 രൂപയാണ് .

22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 22 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന് 4745 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണി വില. 18 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വിലയും കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് പവന് 15 രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായി.അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല.ഹാള്‍മാര്‍ക്ക് വെള്ളിയുടെ വില ഗ്രാമിന് 100 രൂപയായി തുടരുന്നു. സാധാരണ വെള്ളിയുടെ വില 66 രൂപയാണ്.

Share this story