സീഡ് പ്രൈമിംഗ്, കൂൺ വളർത്തൽ പരിശീലനം,എന്നിവയിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അവതരിപ്പിച്ച് അമൃത കാർഷിക കോളജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ

google news
amritha

വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര കാർഷിക രീതികൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമായിരുന്ന് പ്രാധാന്യം നൽകിയത്.അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസസിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിത്തക്കൾ  പ്രൈമിഗ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച്  പ്രദർശനവും  നടത്തി.

റൂറൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ  ഭാഗമായിരുന്നു  ഈ വിജ്ഞാനപ്രദമായ സെഷൻ നടത്തിയത്. കൃഷി മികവ്   വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും , നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാദേശിക കർഷകരെ സജ്ജരക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.വിത്ത് പ്രൈമിംഗ്, കൂൺ കൃഷി എന്നീ രണ്ട് നൂതന രീതികളിൽ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.

amritha

വിത്ത് പ്രൈമിംഗ്: നടുന്നതിന് മുമ്പ് വിത്തുകളുടെ നിയന്ത്രിത ജലാംശവും നിർജ്ജലീകരണവും ഉൾപ്പെടുന്ന വിത്ത് പ്രൈമിംഗ് പ്രക്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. വിത്തിനകത്ത് ഉപാപചയ പ്രക്രിയകൾ സജീവമാക്കാനും, കൂടുതൽ ഏകീകൃതമായ മുളയ്ക്കൽ ഉറപ്പാക്കാനും ഈ രീതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സീഡ് പ്രൈമിംഗിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ പാരിസ്ഥിതിക സമ്മർദ്ദങ്ങളോടുള്ള വർദ്ധിച്ച പ്രതിരോധവും മെച്ചപ്പെട്ട തൈകൾ സ്ഥാപിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പ്രായോഗിക സെഷനുകളിൽ കൂൺ കൃഷിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ നേരിട്ടുള്ള പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുത്തി, കർഷകർക്ക് അവരുടെ കാർഷിക രീതികളിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു.

സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രാദേശിക കർഷകർ ,പ്രദർശിപ്പിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ ഉത്സാഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, വിളകളുടെ വിളവ് ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആർച്ച. എസ്. എ,അഭിരാമി .വി .നായർ,അദിത അനിൽ,അഖിൽ .പി .ആർ,ആൻ മറിയം തോമസ്,അഞ്ജലി. എം,അനഘ .കെ .വി,ഹൃദ്യ .പി,നിഖിത .എസ്. നായർ,റൈഡ,നയന കൃഷ്ണൻ,മോതി നാഥ് എസ്.എ,സഞ്ജയ്.കെ. എസ്,മീര. പി,ഗൗതം പ്രകാശ്,ശ്രീദേവി .എ എന്നിവരാണ് ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്

കോളേജ് ഡീൻ, ഡോ.സുധീഷ് മണലിൽ, ഗ്രൂപ്പ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാരായ ഡോ.റീന.എസ് (അസി.പ്രൊഫ.), ഡോ.ജനാർത്ഥനൻ.പി (അസി. പ്രൊഫ.), ഡോ.ജിധു വൈഷ്ണവി.എസ് (അസി. പ്രൊഫ), ഡോ.തിരുക്കുമാർ.എസ് (അസി.പ്രൊഫ) എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Tags