കസ്റ്റംസ് ലംഘനങ്ങള്‍ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയാല്‍ പിഴകള്‍ ഒഴിവാക്കാം; ദുബായ് കസ്റ്റംസ്

dubai

കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷനുകളിലെ പിഴവുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നതിനും കസ്റ്റംസ് കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കുന്നതിനും ഉപഭോഗക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിനായി ദുബായ് കസ്റ്റംസ് 'വോളണ്ടറി ഡിസ്‌ക്ലോഷര്‍ സിസ്റ്റം' എന്ന പുതിയ നയം അവതരിപ്പിച്ചു. 

കസ്റ്റംസ് ലംഘനങ്ങള്‍ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയാല്‍ പിഴകള്‍ ഒഴിവാക്കാനാകും. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കിടയില്‍ നിയമം പാലിക്കല്‍, സുതാര്യത, പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുടെ സംസ്‌കാരം വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനാണ് നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പൊതു കസ്റ്റംസ് നിയമത്തിലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 141 അനുസരിച്ച് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തികള്‍ സ്വമേധയാ ലംഘനങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയാല്‍ പിഴകളില്‍ നിന്ന് ഭാഗികമോ പൂര്‍ണ്ണമോ ആയ ഇളവ് ലഭ്യമാക്കും. കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറന്‍സ് സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അശ്രദ്ധയോടെ പിശകുകളോ അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ലംഘനങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചാല്‍ ദുബായ് കസ്റ്റംസിനെ അറിയിക്കാന്‍ ഉപയോക്താക്കളോട് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തല്‍ പ്രസ്താവന സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന 'വോളണ്ടറി ഡിസ്‌ക്ലോഷര്‍ സിസ്റ്റം' ഉള്‍പ്പെടെ ഒമ്പത് ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ നയത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി ലംഘനങ്ങള്‍, കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷന്‍ ലംഘനങ്ങള്‍, ട്രാന്‍സിറ്റ് ലംഘനങ്ങള്‍, വെയര്‍ഹൗസ് ലംഘനങ്ങള്‍, താല്‍ക്കാലിക ഇറക്കുമതി ലംഘനങ്ങള്‍, റീഎക്‌സ്‌പോര്‍ട്ട് ലംഘനങ്ങള്‍, മറ്റ് കസ്റ്റംസ് ലംഘനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് നയം ബാധകമാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Tags