സൗദി ഫാര്‍മസികളില്‍ പരിശോധന ; നിയമ ലംഘനങ്ങളില്‍ 34 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 14.33 ലക്ഷം റിയാല്‍ പിഴ

Saudi Arabia police

സൗദിയിലെ ഫാര്‍മസികളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനളില്‍ നിരവധി നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. 34 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് 14.33 ലക്ഷം റിയാലാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്

മരുന്ന് വിതരണം കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും സൗദി ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റി ഇലക്‌ട്രോണിക് ട്രാക്കിങ്ങ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലംഘിച്ചതിന് 24 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ആറ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികളില്‍ വീഴ്ച വരുത്തി. ഇതിനാണ് 14.33 ലക്ഷം റിയാല്‍ പിഴ ചുമത്തിയതെന്ന് ഫുഡ് ആന്റ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

Share this story