പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുന്ന രീതി മാറണം; സംസ്ഥാനത്ത് നാല് വർഷ ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് തുടക്കമായി

pinarayi vijayan

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിന്നും പരീക്ഷകളിലെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുന്ന രീതി പാടെ മാറ്റണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളായ സവിശേഷതകളാണുള്ളതെന്നും അവ കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയണമെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് നാലുവർഷ ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പഠനമോ പഠിപ്പിക്കലോ ഇനി ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരവരുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇഷ്ട വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നാലു വർഷ ബിരുദ കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാറുന്ന അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് കരിക്കുലം മാറുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപം ഒരു ന്യൂനതയായി നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും നാലുവർഷം ബിരുദ കരിക്കുലം കൊണ്ട് ഇത് മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Tags