കുട്ടികളിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയാൻ പുതിയനീക്കം; മെഡിക്കൽഷോപ്പിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ സ്ലിപ് നിർബന്ധം..

medicine

മലപ്പുറം: പുതുതലമുറ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ പുതിയ നീക്കം. മെഡിക്കൽഷോപ്പിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ സ്ലിപ് കാണിക്കണമെന്നും ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയോടെ മാത്രം വിൽക്കേണ്ട ഷെഡ്യൂൾ എക്സ്, എച്ച്, എച്ച് 1 എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ വിൽക്കുന്ന എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും ഫർമാസികളിലും ക്യാമറകൾ വെക്കണമെന്നും മലപ്പുറം കളക്ടർ ഉത്തരവിറക്കി. 

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും ഫാർമസികളിലും അകത്തും പുറത്തും സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും. ഒരു മാസത്തിനകം ക്യാമറകൾ വെക്കണമെന്നാണ് കളക്ടറുടെ നിർദേശം. മറ്റു ജില്ലകളിലും സമാന രീതി പിന്തുടരും.

അതേസമയം ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ജില്ലാ ഡ്രഗ്സ് കോൺട്രോൾ അതോറിറ്റി പരിശോധിക്കണം. ക്യാമറ ദൃശ്യം ജില്ലാ ഡ്രഗ്സ് കോൺട്രോൾ അതോറിറ്റി, ചൈൽഡ് വെൽഫയർ പൊലീസ് ഓഫീസർ എന്നിവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കാം. കുട്ടികളിലെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തടയാൻ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്‌സ് , നർക്കോട്ടിക് കണ്ട്രോൾ ബ്യുറോ, എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്.

Tags