എം.ജി. സര്‍വ്വകലാശാല;എം.എഡ്. പ്രോഗ്രാമിൽ സീറ്റൊഴിവ്

mg university

എം.ജി. സർവകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ് പെഡഗോഗിക്കൽ സയൻസിലെ എം.എഡ്. പ്രോഗ്രാമിൽ സീറ്റൊഴിവ്. എസ്.സി.,എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിന് സംവരണംചെയ്ത സീറ്റുകളാണ് ഒഴിവുള്ളത് .

ബി.എഡ്.(ജനറൽ) വിജയിച്ചവരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് രേഖകൾ സഹിതം ഏഴുവരെ sps@mgu.ac.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാം.

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.mgu.ac.in | www.sps.mgu.ac.in | 0481 2731042.

Tags