കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സഹായമായി 30 കോടി രൂപ കൂടി ; ധനമന്ത്രി കെ.എന്‍ ബാലഗോപാല്‍

ksrtc

തിരുവനന്തപുരം:സര്‍ക്കാര്‍ സഹായമായി  കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക്  30 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചതായി ധനമന്ത്രി കെ.എന്‍ ബാലഗോപാല്‍ അറിയിച്ചു. 20 കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം  നല്‍കിയിരുന്നു.

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെന്‍ഷനുമടക്കം മുടക്കം കൂടാതെയുള്ള വിതരണം ഉറപ്പാക്കാന്‍ കൂടിയാണ് സ‍ര്‍ക്കാര്‍ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ പ്രതിമാസം 50 കോടി രൂപയെങ്കിലും കോര്‍പ്പറേഷന് സര്‍ക്കാര്‍ സഹായമായി നല്‍കുന്നുണ്ട്.ഇതുവരെ 5,747 കോടി രൂപയാണ് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ കോർപറേഷന്‌ സഹായമായി കൈമാറിയത്.

Tags