ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുസ്താഖ് കേരള ഹൈക്കോടതി ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

muhammad mushtaq

ഡൽഹി: കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആക്ടിങ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുഷ്‌താഖിനെ നിയമിച്ച് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കി. നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എ.ജെ ദേശായി വിരമിക്കുന്ന ജൂൺ അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ചുമതല ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുഷ്‌താഖ്‌ വഹിക്കും. 

നിലവിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ജഡ്ജിയാണ് ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുഷ്‌താഖ്‌. ദേശിയ തലത്തിൽത്തന്നെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള സുപ്രധാനമായ പല വിധികളും ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുഷ്‌താഖ്‌ പുറപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷം, ഗോത്ര വിഭാഗം എന്നിവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പുറപ്പെടുവിച്ച ചില വിധികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. 

കോടതിക്കു പുറത്ത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹ മോചനം നേടാൻ അവകാശംനൽകുന്ന ഖുൽഅ് വ്യവസ്ഥ ശരിവച്ച വിധി ജസ്റ്റിസ് മുഷ്‌താഖിന്റേത് ആയിരുന്നു. കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി അഭിഭാഷകരെ നിയമിക്കാനുള്ള വിധി പുറപ്പടുവിച്ചതും ജസ്റ്റിസ് മുഹമ്മദ് മുഷ്‌താഖ്‌ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ്.
 

Tags