ജില്ലാ മെറിറ്റ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് ; അപേക്ഷിക്കാം

scholarship

ജില്ലാ മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു .2023 മാർച്ചിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി./ ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്.എൽ.സി. സംസ്ഥാനസിലബസിൽ പഠിച്ച് എല്ലാവിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് നേടി വിജയിച്ച എച്ച്.എസ്.സി./ഐ.ടി.ഐ./വി.എച്ച്.എസ്.ഇ./പോളിടെക്നിക് കോഴ്സുകളിൽ 2023-24 ൽ ഒന്നാംവർഷം പഠിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക്  ജില്ലാ മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം . 

www.dcescholarship.kerala.gov.in ൽ ജില്ലാ മെറിറ്റ് അവാർഡ് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കണം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9447096580, 9447069005.  അവസാന തീയതി ജൂലായ് 15. 

Tags