പിസിആര്‍ ഫലം വന്നു; കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആണ്‍കുട്ടിക്ക് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു

amoebic encephalitis
കോഴിക്കോട് തിക്കോടിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആണ്‍കുട്ടിക്ക് അമീബിക്ക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പിസിആര്‍ ഫലം വന്നതോടെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള മരുന്നടക്കം കുട്ടിക്ക് നല്‍കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
 

Tags