യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്! കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയിൽ വെള്ളക്കെട്ട്, ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ മാറ്റം, വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകളും

train

കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ പാതയിലുണ്ടായ  വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ മാറ്റം. മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും, പതിമൂന്നോളം ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തു.

16346 തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ – ലോക്മാന്യതിലക് നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ്, 12134 മംഗളൂരു ജംഗ്ഷൻ – സിഎസ്എംടി മുംബൈ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്, 12620 മംഗളൂരു സെൻട്രൽ – ലോക്മാന്യതിലക് മത്സ്യഗന്ധ സൂപ്പർഫാസ്റ് എക്സ്പ്രസ് എന്നീ ട്രെയിനുകൾ ജൂലൈ 10 വരെ പൂർണമായും റദ്ദ് ചെയ്തു.

19577 ടെൻ-ജാം എക്‌സ്പ്രസ്സ്, 16336 NCJ GIMB, 12283 ERS-NZM, 22655 ERS-NZM Express, 16345 (LTT-TVC Express), 22113 (LTT-KCVL Express), 12432 (NZM-TVC Express, 19260 (BVC-KCVL Express), 12223 (LTT-ERS Express), 20932 (INDB-KCVL Express), 22630 (TEN-DR Express), 12617 (ERS-NZM Express), 12483 (KCVL-ASR Express) എന്നിവയാണ് പൂർണമായും റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ.

Tags