പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ ഗഡു വാങ്ങി; ഭർത്താക്കന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് കാമുകൻമാർക്കൊപ്പം മുങ്ങി സ്ത്രീകൾ

eloped

ഉത്തർപ്രദേശ്: കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുകവാങ്ങി സ്ത്രീകൾ കാമുകന്മാർക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയതായി പരാതി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഹാരാജ്ഗഞ്ചിലാണ് സംഭവം. 11 സ്ത്രീകൾ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രകാരം ലഭിച്ച ആദ്യ ഗഡുവുമായി തങ്ങളുടെ കാമുകൻമാരോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

മഹാരാജ്ഗഞ്ചിൽ 2350 പേർക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയ്ക്ക് കീഴിൽ വീട് വെയ്ക്കാൻ പണം ലഭിച്ചത്. തുത്തിബാരി, ശീത്ലാപൂർ, ചാതിയ, രാംനഗർ, ബകുൽ ദിഹ, ഖസ്ര, കിഷുൻപൂർ, മേധൗലി എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പണം ലഭിച്ചത്. ഈ ജില്ലയിൽ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ പലരുടെയും വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 11 സ്ത്രീകളാണ് ആദ്യ ഗഡുവായ 40,000 രൂപ കൈക്കലാക്കി തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കൻമാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞത്. 

ഒളിച്ചോടിപ്പോയ സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താക്കൻമാരാണ് വിവരം അധികൃതരെ അറിയിച്ചത്. സംഭവം സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വിവാദമായതോടെ ഇവർക്കുള്ള അടുത്ത ഗഡു വിതരണം തൽക്കാലം നിർത്തിവെയ്ക്കാനാണ് അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമാനമായ സംഭവം ബാരബങ്കി ജില്ലയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Tags