ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി ഒരു കാടിന്റെ രാജാവായവന്റെ കഥ; 'മുഫാസ: ദ ലയൺ കിംഗി'ന്റെ ട്രെയ്‍ലർ പുറത്തിറങ്ങി

mufasa

സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ക്ലാസിക്കായി മാറിയ ഡിസ്നിയുടെ 'ലയൺ കിംഗി'ന്റെ പ്രീക്വൽ 'മുഫാസ: ദ ലയൺ കിംഗി'ന്റെ ട്രെയ്‍ലർ പുറത്തിറങ്ങി. കരുത്തനായ സിമ്പയുടെ ശക്തനായ പിതാവ് മുഫാസയുടെ കഥയാണ് 'മുഫാസ: ദ ലയൺ കിംഗി'ലൂടെ പറയുന്നത്. ബാരി ജെങ്കിൻസാണ് സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ 20-നാണ് മുഫാസ ആഗോള തലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുക.

അനാഥനിൽ നിന്ന് മുഫാസ എങ്ങനെ അധികാരത്തിലെത്തുന്നു എന്നതും അതിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയുമാണ് കഥ. 1994-ൽ ഒരുങ്ങിയ ഡിസ്‌നിയുടെ ആനിമേറ്റഡ് ക്ലാസിക്, ദ ലയൺ കിംഗിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കഥ, 2019-ൽ ജോൺ ഫാവ്‌റോ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദ ലയൺ കിംഗ് വീണ്ടും ഒരുക്കി.

ചിത്രത്തിൽ റാഫിക്കിയായി ജോൺ കാനി, പുംബയായി സേത്ത് റോജൻ, ടിമോനായി ബില്ലി ഐക്‌നർ, സിംബയായി ഡൊണാൾഡ് ഗ്ലോവർ, നളയായി ബിയോൺസ് നോൾസ്-കാർട്ടർ എന്നിവരാണ് ശബ്ദം നൽകുന്നത്.